Verkondiging van de boodschap van Jezus en genezing van ziekte
   
EEN WOORD OVER NEDERLAND

En Mijn volk, Nederland, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.

Nu zullen Mijn ogen open zijn, en Mijn oren opmerkzaam zijn op het gebed van elke plaats in Nederland. HSV 2010

Dit betekend dat De Here door onze Here Jezus een duidelijke oproep doet om ernst te maken met uw leven.
- bekeert u! Wie in Jezus gelooft, heeft eeuwig leven, doch wie niet in Jezus gelooft is ongehoorzaam en zal het eeuwige leven niet zien, en altijd van Jezus verwijderd zijn.
- laat u dopen door onderdompeling (watergraf)
- Wordt vervult met de Heilige Geest en spreek in tongen en u zult opgebouwd worden in de Heilige Geest.

Uw bekering is immers Gods werk.

   

Copyrights Stromen van Zegen - powered by ISSv3pro