EEN BOODSCHAP VOOR DE MENS: HET GOEDE, HET WELGEVALLIGE EN VOLKOMENE
   

LEVENS BELANGRIJK VOOR U!

HOOR, CHRISTENEN: DE HERE IS ONZE GOD; DE HERE IS ÉÉN MET U!  EEN OPWEKKING IN NEDERLAND!

Mee bidden voor een opwekking? Het is zo nodig voor de mensen in ons land.

Jezus heeft door zijn wandeling hier op aarde  het hemels woord gesproken: Eeuwig leven voor ieder die gelooft. Genezing van alle zieken die geloven, bevrijding van demonen, en doden opwekken.
Dit woord staat in de Bijbel en geeft een rijke schat aan informatie.
De Bijbel is een gids voor geestelijk welzijn en een gezond leven.

Pak dus de Bijbel en leest over Het Koninkrijk die gekomen is in Jezus Christus, want Jezus is een Zegen voor de mensheid.

Toen de discipelen de opdracht van Jezus kregen om uit te gaan en de blijde boodschap te prediken, zieken te genezen, gebonden mensen te bevrijden en doden op te weken, deden ze dat. Daardoor kwam er grote blijdschap bij de mensen die de boodschap van vergeving in Jezus Christus aanvaarden. En velen werden genezen, bevrijdt en zelf doden werden opgewekt.
En die tot geloof kwamen werden gedoopt in water en vervult met de Heilige Geest en spraken in tongen.

De christelijk kerken hebben de boodschap van het Koninkrijk der Hemelen in Jezus Christus niet helemaal uitgevoerd. Zijn Kruisdood, en  de boodschap dat Jezus onze zonden heeft gedragen en tegelijk de plaag van deze zonden (ziekte) ongedaan heeft gemaakt, werd niet geleerd.

De opdracht van de Here is, de gelovigen en ongelovigen in de samenleving op te wekken met een boodschap van: Gezondheid voor een ieder. Immers, De Here Jezus zet zijn bediening van genezing voort vanuit de hemel. En de Heilige Geest zal ons daarbij helpen in samenkomsten van genezing in het hele land.

(evangelist)

De gezondheid waar Jezus over sprak is voor geest, ziel en lichaam.

   

Copyrights Stromen van Zegen - powered by ISSv3pro